d1feb8caf0ccb010
0基础学习公众号
—、认识什么是微信公众号?公众号的意义和价值?二、公众号如何定位?如何找准自己的方向?
三、做公众号选择服务号还是订阅号?
四、公众号如何取一个好的名称?
五、如何注册一个公众号?
六、如何实现电脑和手机微信同步?
七、公众号如何进行基础设置(账号设置、功能设置)?八、公众号如何设置被添加自动回复(欢迎语)?
九、公众号如何设置消息自动回复?
十、公众号如何设置关键词自动回复?
十一、公众号如何群发消息?群发注意事项十二、公众号自定义菜单的如何设置?
十三、公众号如何做投票?
十四、公众号如何进行用户消息管理?十五、公众号如何进行用户管理?十六、公众号如何进行素材管理?
十七、公众号如何认证?认证流程和须知
十八、公众号如何查看一些基础数据统计分析?
下载地址:

链接:https://pan.baidu.com/s/1_tpJEgop7pYrko4CA1oRVg
提取码:ziio
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V6的分享

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注